KONTOR
Lasarettsvägen 59, 821 31 Bollnäs
Tel. 010-130 90 40
Fax. 0278 - 63 60 61

VERKSTAD
Tel. 010-130 90 40
Fax. 0278 - 63 60 45

BESÖKSADRESS
Björktjäravägen 17, Bollnäs

GÄVLE
Tel. 010-130 90 40

HUDIKSVALL
Tel. 010-130 90 40

LJUSDAL
Tel. 010-130 90 40

FALUN
Tel. 010-130 90 40

BORLÄNGE
Tel. 010-130 90 40

E-post

info@serv-tech.se


ServTech AB

Service & Reparationer

KVALITETSMANUAL


Företaget utformar ett miljö och kvalitetssystem med valda delar ur standarden
ISO 9002 och ISO 14001 gentemot företagets verksamhet.

Målet med att kvalitetssäkra företaget är främst att kundkraven uppnås, att vårda
kundunderlaget samt att vara medveten om vad rätt utfört arbete innebär.

Företaget grundades 1994 med inriktning på att Reparera och Serva truckar
samt lyftanordningar inom el - mekanik, för tillverkningsindustrin.
Med en kompetens som är nödvändig för ändamålet.

Företaget förfogar över serviceverkstad, utbildningslokal samt
servicefordon med komplett reparations och kontrollutrustning.


KVALITETSPOLICY

ServTech AB utför med en bred erfarenhet samt med effektiva metoder
olika reparationer och servicearbeten, i en miljö som ställer stora krav
både på serviceutrustning som personligt engagemang

Miljötänkandet skall alltid finnas med i våra åtaganden för kund och företag.
 

Ägare. Tomas Brånedal

 

Copyright ® 2010 - ServTech AB