KONTOR
Lasarettsvägen 59, 821 31 Bollnäs
Tel. 010-130 90 40
Fax. 0278 - 63 60 61

VERKSTAD
Tel. 010-130 90 40
Fax. 0278 - 63 60 45

BESÖKSADRESS
Björktjäravägen 17, Bollnäs

GÄVLE
Tel. 010-130 90 40

HUDIKSVALL
Tel. 010-130 90 40

LJUSDAL
Tel. 010-130 90 40

FALUN
Tel. 010-130 90 40

BORLÄNGE
Tel. 010-130 90 40

E-post

info@serv-tech.se

Truckförarutbildning - en satsning som lönar sig!

  

Vi anpassar utbildningen efter varje elev och kunds behov!
 

 

Från att en gång i tiden bara ha ansetts som en skyldighet, har utbildningen av truckförare med tiden visat sig vara mycket lönsam, med fördelar som t.ex.:

  • Minskad skaderisk för personal, gods och inventarier.
  • Färre reparationer och längre livslängd på truckarna.
  • Kortare stillestånd och bättre produktivitet.

TLP 10 (Truckläroplan 2011-01-01) är en läroplan för truckförarutbildning som utarbetats av en arbetsgrupp, bestående av representanter från trucktillverkare, användare, leverantörer, fack, arbetsmiljöverket, etc.
TLP 10 garanterar en seriös utbildning med förankring i verkligheten!

Vi på ServTech AB har specialiserat oss på utbildning där kundens behov är vägledande. Nedan följer en sammanfattning av de fyra nivåer som TLP 10 utbildningen är indelad i:

     
 

A-utbildningtäcker låglyftande plocktruck, ledstaplare med eller utan åkplatta, låglyftande åktruck med plats för stående eller sittande förare, låglyftare med eller utan åkplatta.
 

  B-utbildning omfattar truckar som har en lyftkapacitet till och med 10 ton. Här ingår trucktyper som t. ex. skjutstativtruck och motviktstruck, fyrvägstruck, höglyftande åkstaplare med plats för stående eller sittande förare.
 

C-utbildningär en utbildning som omfattar hjullastare och liknande arbetsutrustningar när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag.

Containertruck, timmertruck, sidlastare, grensletruck, teleskoplastare när de används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag.
 

D-utbildning är en utbildning som omfattar
Drag-/flaktruck
Terminal-dragtruckVad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar kunskaper och färdigheter inom:
• Säkerhetsbestämmelser
• Trafiklagar och -bestämmelser
• Truckens konstruktion
• Truckens arbetssätt,stabilitet och belastningar
• De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan
• Hantering av hälso-och miljöfarligt gods
• Säkerhetskontroll och dagligt underhåll
• Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
• Företagsinterna trafik-och säkerhetsbestämmelser
• Logistik och ekonomi

Kontakta oss redan idag för en lösning för ditt företag!

       

Arbetsmiljöverket, www.av.se:
Användning av truckar, AFS 2006:5
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:07
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:01
Temasidor om truckar, http://www.av.se/teman/truckar
Var rädd om dig – olyckor med truck är onödiga, Broschyr ADI 620
Varumottag, lager och distribution, Broschyr ADI 514

Copyright ® 2010 - ServTech AB