MOBIL
070 - 663 35 59

KONTOR
Lasarettsvägen 59, 821 31 Bollnäs
Tel. 0278 - 63 60 44
Fax. 0278 - 63 60 61

VERKSTAD
Tel. 0278 - 63 60 44
Fax. 0278 - 63 60 45

BESÖKSADRESS
Björktjäravägen 17, Bollnäs

GÄVLE
Tel. 026 - 65 46 46

HUDIKSVALL
Tel. 0650 - 122 90

LJUSDAL
Tel. 0651 - 151 51

FALUN
Tel. 023-186 87

BORLÄNGE
Tel. 0243-166 68

E-post

info@serv-tech.se
Truckförarutbildning - en satsning som lönar sig!

  

Vi anpassar utbildningen efter varje kunds behov!
 

 

Från att en gång i tiden bara ha ansetts som en skyldighet, har utbildningen av truckförare med tiden visat sig vara mycket lönsam, med fördelar som t.ex.:

  • Minskad skaderisk för personal, gods och inventarier.
  • Färre reparationer och längre livslängd på truckarna.
  • Kortare stillestånd och bättre produktivitet.

TLP 2 (Truckläroplan 2002) är en läroplan för truckförarutbildning som utarbetats av en arbetsgrupp, bestående av representanter från trucktillverkare, användare, leverantörer, fack, arbetsmiljöverket, etc.
TLP 2 garanterar en seriös utbildning med förankring i verkligheten!

Vi på ServTech AB har specialiserat oss på utbildning där kundens behov är vägledande. Nedan följer en sammanfattning av de tre nivåer som TLP 2- utbildningen är indelad i:

     
 

A-utbildning täcker låglyftande truck och höglyftande ledtruck samt flak-och dragtruckar.
En A-utbildning beräknas ta totalt 16 timmar, varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik.
 

 

B-utbildning omfattar truckar som har en lyftkapacitet till och med 10 ton. Här ingår trucktyper som t ex skjutstativtruck och motviktstruck samt även trucktyperna i A-utbildningen. B-utbildningen motsvarar i stort den tidigare truckförarutbildningen enligt TLP 94.
Totalt 40 timmar, uppdelade på 16 timmar teori och 24 timmar praktik.
 

 

C-utbildning är en påbyggnadsutbildning som kräver att man har genomgått B- utbildningen. Den omfattar trucktyper som har en lyftkapacitet på mer än 10 ton, samt alla specialmaskiner som inte ingår i A- eller B-utbildningen, inklusive hjullastare för gaffelhantering m m.
Denna utbildning tar i sin helhet 16 timmar (8 timmar teori och 8 timmar praktik per maskintyp).
 

Vad ingår i utbildningen?
Utbildningen omfattar kunskaper och färdigheter inom:
• Säkerhetsbestämmelser
• Trafiklagar och -bestämmelser
• Truckens konstruktion
• Truckens arbetssätt,stabilitet och belastningar
• De vanligaste trucktyperna och deras manöverorgan
• Hantering av hälso-och miljöfarligt gods
• Säkerhetskontroll och dagligt underhåll
• Ett ergonomiskt riktigt arbetssätt
• Företagsinterna trafik-och säkerhetsbestämmelser
• Logistik och ekonomi

Kontakta oss redan idag för en lösning för ditt företag!

       
Copyright ® 2008- ServTech AB