Besöksadress:
Björktjäravägen 17,
821 35 Bollnäs

Fakturaadress:
Lasarettsvägen 59,
821 31 Bollnäs

Telefon: 0278-511 530
E-post:info@serv-tech.se.

Kontakta ServTech AB

Vi vill gärna hjälpa er hitta en lösning som passar ert behov. Ni når oss på telefon 0278-511 530 eller via e-post till info@serv-tech.se